Danh mục: Công Trình – Dự Án

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3MWP – Đồng Xoài

Hệ thống điện mặt trời 3MWP bao gồm những gì và hằng tháng tạo ra bao nhiêu ký điện? Đối tượng lắp đặt: Nhà xưởng – Farm Công suất hệ thống (kWp): 3 MWP (đây là công suất đỉnh của hệ thống điện năng lượng mặt trời) Diện tích lắp đặt (m2): 18000 m2 (Diện …

Hệ hòa lưới 3 pha có lưu trữ 15kWp tại Campuchia

Cùng tham khảo gói lắp đặt điện mặt trời 3 pha hòa lưới có lưu trữ hệ 15kWp Đối tượng lắp đặt:  Hộ gia đình, nhà trọ, khách sạn Công suất hệ thống (kWp): 15 kWp (đây là công suất đỉnh của hệ thống điện năng lượng mặt trời) Diện tích lắp đặt (m2): 90 …

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 80kWp – An Giang

Hệ thống điện mặt trời 80kWp 3 pha bao gồm những gì và hằng tháng tạo ra bao nhiêu ký điện? Đối tượng lắp đặt: Nhà xưởng Công suất hệ thống (kWp): 80 kWp (đây là công suất đỉnh của hệ thống điện năng lượng mặt trời) Diện tích lắp đặt (m2): 250 m2 (Diện …

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 198kWp – Hà Nội

Hệ thống điện mặt trời 198kWp 3 pha bao gồm những gì và hằng tháng tạo ra bao nhiêu ký điện? Đối tượng lắp đặt: Nhà xưởng Công suất hệ thống (kWp): 198 kWp (đây là công suất đỉnh của hệ thống điện năng lượng mặt trời) Diện tích lắp đặt (m2): 1400 m2 (Diện …

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 500kWp – Đồng Nai

Hệ thống điện mặt trời 500kWp 3 pha bao gồm những gì và hằng tháng tạo ra bao nhiêu ký điện? Đối tượng lắp đặt: Nhà máy Công suất hệ thống (kWp): 500 kWp (đây là công suất đỉnh của hệ thống điện năng lượng mặt trời) Diện tích lắp đặt (m2): 3500 m2 (Diện …

Lắp đặt điện mặt trời Cà Mau – Hệ 40kWp

Hệ thống điện mặt trời 40kWp 3 pha bao gồm những gì và hằng tháng tạo ra bao nhiêu ký điện? Đối tượng lắp đặt: Hộ gia đình, văn phòng, khách sạn kinh doanh nhỏ… Công suất hệ thống (kWp): 40 kWp (đây là công suất đỉnh của hệ thống điện năng lượng mặt trời) …
error: Content is protected !!